تنظیم مجدد فیلترها
تصحیح موضوعات
مدل کریستال ها
مدل بوهمیا
سایز محصول
بر اساس قیمت
راهنمای مشتریان

ظروف کریستال

ظروف کریستال
نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
تنگ و لیوان کریستال بوهمیا بنفش 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است مواد شیش..
0تومان
تنگ و لیوان کریستال بوهمیا سبز 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است مواد شیشه..
0تومان
تنگ و گیلاس کریستال بوهمیا آبی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است مواد شیشه..
0تومان
تنگ و گیلاس کریستال بوهمیا بنفش 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است مواد شیش..
0تومان
تنگ و گیلاس کریستال بوهمیا سبز 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است مواد شیشه..
0تومان
تنگ و گیلاس کریستال بوهمیا قرمز 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است مواد شیش..
0تومان
دیس تخت کریستال لیلیوم 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریست..
350,000تومان
دیس تخت کریستال لیلیوم فوتی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی ..
450,000تومان
دیس تخت کریستال لیلیوم پرسی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی ..
380,000تومان
دیس تخت کریستال مگنولیا 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستا..
430,000تومان
دیس تخت کریستال مگنولیا پرسی پایه دار 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط ت..
460,000تومان
دیس میوه خوری کریستال گود 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریس..
360,000تومان
دیس میوه خوری کریستال گود فوتی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی..
455,000تومان
دیس میوه خوری کریستال گود پرسی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی..
390,000تومان
دیس کریستال تخت 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستال ها توس..
350,000تومان
دیس کریستال تخت فوتی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستال ه..
445,000تومان
دیس کریستال تخت پرسی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستال ه..
380,000تومان
دیس کریستالی گود لیلیوم 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریس..
350,000تومان
دیس کریستالی گود لیلیوم فوتی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی..
450,000تومان
دیس کریستالی گود لیلیوم پرسی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی..
385,000تومان
سبد کریستال سان آیس بنفش 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کری..
290,000تومان
سبد کریستال سفید 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستال ها تو..
275,000تومان
سبد کریستال لیلیوم 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستال ه..
295,000تومان
سبد کریستال مگنولیا 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستال ..
430,000تومان
کشکول کریستال ورساچ محصول کشور آلمان. ارتفاع: 23 سانتی متر. مناسب برای دکور منزل و قابل استفاده..
399,000تومان
شیرینی خوری کریستال ورساچ محصول کشور آلمان. ارتفاع: 26 سانتی متر. مناسب برای دکور منزل و قابل ا..
650,000تومان
قدح کریستال 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستال ها توسط ..
600,000تومان
قدح کریستال طلاکوب بزرگ 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریس..
760,000تومان
قدح کریستال طلاکوب کوچک 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریس..
730,000تومان
قدح کریستال لیلیوم بدون پایه 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی..
595,000تومان
قدح کریستال لیلیوم فوتی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریس..
730,000تومان
قدح کریستال لیلیوم پرسی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریس..
680,000تومان
قدح کریستال پایه فوتی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستا..
740,000تومان
قدح کریستال پایه پرسی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستا..
650,000تومان
میوه خوری کلاه چینی کریستال سفید 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش ر..
400,000تومان
میوه خوری یلدا کریستال سفید 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کر..
580,000تومان
میوه خوری کریستال طلاکوب بزرگ 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی ..
450,000تومان
میوه خوری کریستال طلاکوب کوچک 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی ..
405,000تومان
میوه خوری کریستال فرهی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستال..
470,000تومان
میوه خوری کریستال فرهی فوتی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کر..
565,000تومان
میوه خوری کریستال فرهی پرسی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کر..
515,000تومان
میوه خوری کریستال یلدا لیلیوم بدون پایه 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط..
595,000تومان
میوه خوری کریستال یلدا لیلیوم فوتی پایه دار 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است ..
495,000تومان
میوه خوری کریستال یلدا لیلیوم پرسی پایه دار 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است ..
440,000تومان
میوه خوری کریستال یلدا مگنولیا بدون پایه 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است ..
395,000تومان
میوه خوری کریستال یلدا مگنولیا پرسی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط ت..
425,000تومان
میوه خوری کلاه چینی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستال ..
495,000تومان
میوه خوری کلاه چینی فوتی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کری..
590,000تومان
میوه خوری کلاه چینی لیلیوم 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی ک..
495,000تومان
میوه خوری کلاه چینی لیلیوم فوتی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش ..
590,000تومان
میوه خوری کلاه چینی لیلیوم پرسی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش ..
530,000تومان
میوه خوری کلاه چینی پرسی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کری..
530,000تومان
پیاله کریستال بدون پایه 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستا..
91,000تومان
پیاله کریستال بدون پایه 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستا..
95,000تومان
پیاله کریستال پایه دار 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستال..
118,000تومان
پیاله کریستال مگنولیا بدون پایه 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش رو..
115,000تومان
پیاله کریستال مگنولیا پرسی پایه دار 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط ترا..
130,000تومان
پیاله کریستال پایه دار 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستال..
115,000تومان
پیاله و پیش دستی کریستال ورساچ محصول کشور آلمان. مناسب برای دکور منزل و قابل استفاده برای پذیرای..
1,150,000تومان
پیش دستی کریستال بدون پایه 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کری..
125,000تومان
پیش دستی کریستال لیلیوم بدون پایه 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش ..
117,000تومان
پیش دستی کریستال لیلیوم پایه دار 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش ر..
135,000تومان
پیش دستی کریستال مگنولیا بدون پایه 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش..
125,000تومان
پیش دستی کریستال مگنولیا پرسی پایه دار 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط ..
150,000تومان
پیش دستی کریستال پایه دار 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریس..
145,000تومان
کاسه 100% لیلیوم کریستال   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تر..
300,000تومان
کاسه 100% لیلیوم کریستال فوتی   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است ..
395,000تومان
کاسه 100% لیلیوم کریستال پرسی   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است ..
330,000تومان
کاسه عدسی کریستال بدون پایه   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط..
200,000تومان
کاسه عدسی کریستال پرسی   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش..
230,000تومان
کاسه کریستال پرتقالی   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش ر..
165,000تومان
کاسه کریستال پرتقالی فوتی   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط ت..
200,000تومان
کاسه کریستال پرتقالی پرسی   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط ت..
185,000تومان
کاسه کریستال گیگا لیلیوم بدون پایه   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته ا..
485,000تومان
کاسه کریستال گیگا لیلیوم فوتی   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است ..
580,000تومان
کاسه کریستال گیگا لیلیوم پرسی   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است ..
520,000تومان
کاسه کریستال گیگا مگنولیا بدون پایه   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته ..
560,000تومان
کاسه کریستال گیگا مگنولیا پرسی پایه دار   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار ر..
595,000تومان
کشکول کریستال بدون پایه 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریس..
230,000تومان
کشکول کریستال سفید 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستال ها ..
345,000تومان
کشکول کریستال لیلیوم بدون پایه   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است ..
230,000تومان
کشکول کریستال لیلیوم فوتی   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط ت..
325,000تومان
کشکول کریستال لیلیوم پرسی پایه دار 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تر..
250,000تومان
کشکول کریستال ورساچ محصول کشور آلمان. ارتفاع: 29 سانتی متر. مناسب برای دکور منزل و قابل استفاده..
650,000تومان
کشکول کریستال کوچک پایه فوتی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی..
325,000تومان
کشکول کریستال کوچک پایه پرسی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی..
250,000تومان
گلدان خمره ای کریستال 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستا..
380,000تومان
کشکول کریستال کوچک 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستال ه..
215,000تومان
گلدان لاله نوروزی لیلیوم فوتی   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است ..
310,000تومان
گلدان لاله نوروزی لیلیوم پرسی   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است ..
245,000تومان