پشتیبانی

تنظیم مجدد فیلترها
تصحیح موضوعات
مدل کریستال ها
مدل بوهمیا
سایز محصول
بر اساس قیمت
راهنمای مشتریان

ظروف کریستال

ظروف کریستال
نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
تنگ و لیوان کریستال بوهمیا بنفش 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است مواد شیش..
0تومان
تنگ و لیوان کریستال بوهمیا سبز 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است مواد شیشه..
0تومان
تنگ و گیلاس کریستال بوهمیا آبی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است مواد شیشه..
0تومان
تنگ و گیلاس کریستال بوهمیا بنفش 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است مواد شیش..
0تومان
تنگ و گیلاس کریستال بوهمیا سبز 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است مواد شیشه..
0تومان
تنگ و گیلاس کریستال بوهمیا قرمز 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است مواد شیش..
0تومان
دیس تخت کریستال لیلیوم 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریست..
350,000تومان
دیس تخت کریستال لیلیوم فوتی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی ..
450,000تومان
دیس تخت کریستال لیلیوم پرسی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی ..
380,000تومان
دیس تخت کریستال مگنولیا 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستا..
430,000تومان
دیس تخت کریستال مگنولیا پرسی پایه دار 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط ت..
460,000تومان
دیس میوه خوری کریستال گود 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریس..
360,000تومان
دیس میوه خوری کریستال گود فوتی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی..
455,000تومان
دیس میوه خوری کریستال گود پرسی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی..
390,000تومان
دیس کریستال تخت 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستال ها توس..
350,000تومان
دیس کریستال تخت فوتی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستال ه..
445,000تومان
دیس کریستال تخت پرسی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستال ه..
380,000تومان
دیس کریستالی گود لیلیوم 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریس..
350,000تومان
دیس کریستالی گود لیلیوم فوتی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی..
450,000تومان
دیس کریستالی گود لیلیوم پرسی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی..
385,000تومان
سبد کریستال سان آیس بنفش 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کری..
290,000تومان
سبد کریستال سفید 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستال ها تو..
275,000تومان
سبد کریستال لیلیوم 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستال ه..
295,000تومان
سبد کریستال مگنولیا 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستال ..
430,000تومان
کشکول کریستال ورساچ محصول کشور آلمان. ارتفاع: 23 سانتی متر. مناسب برای دکور منزل و قابل استفاده..
399,000تومان
شیرینی خوری کریستال ورساچ محصول کشور آلمان. ارتفاع: 26 سانتی متر. مناسب برای دکور منزل و قابل ا..
650,000تومان
قدح کریستال 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستال ها توسط ..
600,000تومان
قدح کریستال طلاکوب بزرگ 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریس..
760,000تومان
قدح کریستال طلاکوب کوچک 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریس..
730,000تومان
قدح کریستال لیلیوم بدون پایه 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی..
595,000تومان
قدح کریستال لیلیوم فوتی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریس..
730,000تومان
قدح کریستال لیلیوم پرسی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریس..
680,000تومان
قدح کریستال پایه فوتی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستا..
740,000تومان
قدح کریستال پایه پرسی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستا..
650,000تومان
میوه خوری کلاه چینی کریستال سفید 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش ر..
400,000تومان
میوه خوری یلدا کریستال سفید 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کر..
580,000تومان
میوه خوری کریستال طلاکوب بزرگ 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی ..
450,000تومان
میوه خوری کریستال طلاکوب کوچک 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی ..
405,000تومان
میوه خوری کریستال فرهی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستال..
470,000تومان
میوه خوری کریستال فرهی فوتی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کر..
565,000تومان
میوه خوری کریستال فرهی پرسی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کر..
515,000تومان
میوه خوری کریستال یلدا لیلیوم بدون پایه 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط..
595,000تومان
میوه خوری کریستال یلدا لیلیوم فوتی پایه دار 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است ..
495,000تومان
میوه خوری کریستال یلدا لیلیوم پرسی پایه دار 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است ..
440,000تومان
میوه خوری کریستال یلدا مگنولیا بدون پایه 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است ..
395,000تومان
میوه خوری کریستال یلدا مگنولیا پرسی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط ت..
425,000تومان
میوه خوری کلاه چینی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستال ..
495,000تومان
میوه خوری کلاه چینی فوتی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کری..
590,000تومان
میوه خوری کلاه چینی لیلیوم 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی ک..
495,000تومان
میوه خوری کلاه چینی لیلیوم فوتی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش ..
590,000تومان
میوه خوری کلاه چینی لیلیوم پرسی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش ..
530,000تومان
میوه خوری کلاه چینی پرسی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کری..
530,000تومان
پیاله کریستال بدون پایه 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستا..
91,000تومان
پیاله کریستال بدون پایه 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستا..
95,000تومان
پیاله کریستال پایه دار 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستال..
118,000تومان
پیاله کریستال مگنولیا بدون پایه 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش رو..
115,000تومان
پیاله کریستال مگنولیا پرسی پایه دار 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط ترا..
130,000تومان
پیاله کریستال پایه دار 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستال..
115,000تومان
پیاله و پیش دستی کریستال ورساچ محصول کشور آلمان. مناسب برای دکور منزل و قابل استفاده برای پذیرای..
1,150,000تومان
پیش دستی کریستال بدون پایه 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کری..
125,000تومان
پیش دستی کریستال لیلیوم بدون پایه 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش ..
117,000تومان
پیش دستی کریستال لیلیوم پایه دار 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش ر..
135,000تومان
پیش دستی کریستال مگنولیا بدون پایه 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش..
125,000تومان
پیش دستی کریستال مگنولیا پرسی پایه دار 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط ..
150,000تومان
پیش دستی کریستال پایه دار 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریس..
145,000تومان
کاسه 100% لیلیوم کریستال   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تر..
300,000تومان
کاسه 100% لیلیوم کریستال فوتی   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است ..
395,000تومان
کاسه 100% لیلیوم کریستال پرسی   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است ..
330,000تومان
کاسه عدسی کریستال بدون پایه   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط..
200,000تومان
کاسه عدسی کریستال پرسی   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش..
230,000تومان
کاسه کریستال پرتقالی   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش ر..
165,000تومان
کاسه کریستال پرتقالی فوتی   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط ت..
200,000تومان
کاسه کریستال پرتقالی پرسی   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط ت..
185,000تومان
کاسه کریستال گیگا لیلیوم بدون پایه   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته ا..
485,000تومان
کاسه کریستال گیگا لیلیوم فوتی   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است ..
580,000تومان
کاسه کریستال گیگا لیلیوم پرسی   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است ..
520,000تومان
کاسه کریستال گیگا مگنولیا بدون پایه   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته ..
560,000تومان
کاسه کریستال گیگا مگنولیا پرسی پایه دار   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار ر..
595,000تومان
کشکول کریستال بدون پایه 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریس..
230,000تومان
کشکول کریستال سفید 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستال ها ..
345,000تومان
کشکول کریستال لیلیوم بدون پایه   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است ..
230,000تومان
کشکول کریستال لیلیوم فوتی   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط ت..
325,000تومان
کشکول کریستال لیلیوم پرسی پایه دار 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تر..
250,000تومان
کشکول کریستال ورساچ محصول کشور آلمان. ارتفاع: 29 سانتی متر. مناسب برای دکور منزل و قابل استفاده..
650,000تومان
کشکول کریستال کوچک پایه فوتی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی..
325,000تومان
کشکول کریستال کوچک پایه پرسی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی..
250,000تومان
گلدان خمره ای کریستال 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستا..
380,000تومان
کشکول کریستال کوچک 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستال ه..
215,000تومان
گلدان لاله نوروزی لیلیوم فوتی   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است ..
310,000تومان
گلدان لاله نوروزی لیلیوم پرسی   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است ..
245,000تومان
گلدان لاله کریستال یاس مگنولیا   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است ..
290,000تومان
گلدان لاله کریستال یاس مگنولیا فوتی   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته ..
430,000تومان
گلدان لاله کریستال یاس مگنولیا   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است ..
320,000تومان
گلدان کاپ کریستال سفید 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستال..
330,000تومان
گلدان کاپ کریستال لیلیوم   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تر..
380,000تومان
گلدان کاپ کریستال مگنولیا 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کر..
485,000تومان
گلدان کریستال بوهمیا آبی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است مواد شیشه ای عم..
1,500,000تومان
گلدان کریستال بوهمیا بنفش 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است مواد شیشه ای ع..
1,500,000تومان
گلدان کریستال بوهمیا سبز 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است مواد شیشه ای عم..
1,500,000تومان
گلدان کریستال بوهمیا طلاکوب 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است مواد شیشه ای..
1,500,000تومان
گلدان کریستال بوهمیا طلایی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است مواد شیشه ای ..
1,500,000تومان
گلدان کریستال بوهمیا فیروزه ای 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است مواد شیشه..
1,500,000تومان
گلدان کریستال بوهمیا قرمز 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است مواد شیشه ای ع..
1,500,000تومان
گلدان کریستال خمره ای لیلیوم 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی..
390,000تومان
گلدان کریستال خمره ای مگنولیا 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش رو..
485,000تومان
گلدان کریستال سفید خمره ای 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کری..
300,000تومان
گلدان کریستال طلاکوب بزرگ 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کر..
770,000تومان
گلدان کریستال طلاکوب کوچک 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کر..
520,000تومان
گلدان کریستال لاله   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی..
205,000تومان
گلدان کریستال لاله فوتی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریس..
300,000تومان
گلدان کریستال لاله پرسی   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط ترا..
235,000تومان
گلدان کریستال لاله یاس بدون پایه   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است..
235,000تومان
گلدان کریستال لاله یاس فوتی   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط..
365,000تومان
مبنی بر 1 نظر
گلدان کریستال لاله یاس پرسی   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط..
265,000تومان
گلدان کریستال لیلیوم یلدا   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط ت..
365,000تومان
گلدان کریستال لیلیوم یلدا فوتی   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است ..
460,000تومان
گلدان کریستال لیلیوم یلدا پرسی   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است ..
395,000تومان
گلدان کریستال ورساچ محصول کشور آلمان. ارتفاع: 33 سانتی متر. مناسب برای دکور منزل و قابل استفاده..
399,000تومان
گلدان کریستال کمر باریک   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط ترا..
330,000تومان
گلدان کریستال یلدا 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی کریستال ه..
355,000تومان
گلدان کریستال یلدا پایه فوتی 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی..
450,000تومان
گلدان کریستال یلدا پایه پرسی   24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خ..
385,000تومان
گلدان کریستال کمر باریک سفید 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است خط تراش روی ک..
215,000تومان
گیلاس کریستال گراپس بوهمیا 24% اکسید سرب در تولید این کریستال ها بکار رفته است دارای جعبه اص..
0تومان

اقتصاد مقاومتیچرا بازار ما، همه‌اش جنس خارجی است؟

کارخانه‌های داخلی مشغول کارند، جنس مرغوب و خوب و گاهی بهتر از جنس خارجی، تولید می کنند اما بازار که می روید، همه‌اش جنس خارجی است؛ چرا؟
وقتی که جنس خارجی چه قانونی، چه قاچاق، وارد شد؛ تولید داخلی می خوابد. وقتی تولید داخلی خوابید، جوان ما بیکار میشود، اشتغال کم می شود، رکود بر کشور حاکم می شود، وضع زندگی و معیشت مردم دشوار می شود.

در مسئله‌ی اقتصاد، آن چیزی که مهم و اصل است، مسئله‌ی تولید داخلی، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، تحرک و رونق اقتصادی، و مقابله‌ی با رکود است.
پس با خرید کالای ایرانی به رونق اقتصادی کمک کنیم.

برای یک خرید اینترنتی باید از سایتی خرید انجام دهید که دارای مجوز از وزارت صنعت و معدن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و متصل به بانک باشد. پس با خیال راحت از هر نقطه دنیا از آرت لوکس خرید کنید.

logo-samandehi

بانک ملت

  • لوستر باکارات