تنظیم مجدد فیلترها
ارتفاع لوستر
جنس لوستر
ترکیب بندی شاخه های لوستر
بر اساس قیمت
راهنمای مشتریان

لوستر ایرانی

لوستر ایرانی
نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
لوستر سه شاخه ای ارتفاع لوستر: 70*40 سانتی متر قابلیت نصب 3 عدد لامپ. رنگ روی حباب: مات. ..
155,000تومان
لوستر سه شاخه ای ارتفاع لوستر: 65*40 سانتی متر قابلیت نصب 3 عدد لامپ. رنگ روی حباب: مات. ..
175,000تومان
لوستر سه شاخه ای ترمه ارتفاع لوستر: 65*40 سانتی متر قابلیت نصب 3 عدد لامپ. رنگ روی حباب: تر..
185,000تومان
لوستر سه شاخه ای ارتفاع لوستر: 70*40 سانتی متر قابلیت نصب 3 عدد لامپ. رنگ روی حباب: مات. ..
186,000تومان
لوستر سه شاخه ای ارتفاع لوستر: 70*40 سانتی متر قابلیت نصب 3 عدد لامپ. رنگ روی حباب: ترمه. ..
130,000تومان
لوستر سه شاخه ای ارتفاع لوستر: 70*40 سانتی متر قابلیت نصب 3 عدد لامپ. رنگ روی حباب: مات. ..
110,000تومان
لوستر شش شاخه ای ارتفاع لوستر: 70*45 سانتی متر قابلیت نصب 6 عدد لامپ. رنگ روی حباب: مات. ..
260,000تومان
لوستر تک شاخه ای ارتفاع لوستر: 55*12 سانتی متر قابلیت نصب 1 عدد لامپ. رنگ روی حباب: مات. ..
82,000تومان
لوستر تک شاخه ای ارتفاع لوستر: 55*13 سانتی متر قابلیت نصب 1 عدد لامپ. رنگ روی حباب: مات. ..
85,000تومان
لوستر تک شاخه ای ارتفاع لوستر: 65*20 سانتی متر قابلیت نصب 1 عدد لامپ. رنگ روی حباب: مات. ..
100,000تومان
لوستر سه شاخه ای ارتفاع لوستر: 75*22 سانتی متر قابلیت نصب 3 عدد لامپ. رنگ روی حباب: مات. ..
145,000تومان
لوستر 4 شاخه ابعاد لوستر (سانتی متر) 85*13 وزن 3 تا 5 کیلو گ..
193,000تومان
لوستر پنج شاخه ای ارتفاع لوستر: 95*30 سانتی متر قابلیت نصب 5 عدد لامپ. رنگ روی حباب: مات. ..
230,000تومان
لوستر 5 شاخه ابعاد لوستر (سانتی متر) 95*32 وزن 4 تا 6 کیلو گ..
235,000تومان
لوستر سه شاخه ای ارتفاع لوستر: 75*22 سانتی متر قابلیت نصب 3 عدد لامپ. رنگ روی حباب: مات. ..
165,000تومان
لوستر سه شاخه ای ارتفاع لوستر: 75*22 سانتی متر قابلیت نصب 3 عدد لامپ. رنگ روی حباب: مات. ..
200,000تومان
لوستر 5 شاخه ابعاد لوستر (سانتی متر) 95*32 وزن 4 تا 6 کیلو گ..
250,000تومان
لوستر لب چین ابعاد لوستر (سانتی متر) 60*30 وزن 2 تا 3 کیلو گ..
125,000تومان
لوستر 9 شاخه ای ارتفاع لوستر: 80*50 سانتی متر قابلیت نصب 9 عدد لامپ. رنگ روی حباب: مات. ..
445,000تومان
لوستر هفت شاخه ای ارتفاع لوستر: 115*40 سانتی متر قابلیت نصب 7 عدد لامپ. رنگ روی حباب: مات. ..
310,000تومان
لوستر 5 شاخه ابعاد لوستر (سانتی متر) 100*40 وزن 4 تا 6 کیلو ..
240,000تومان
لوستر پنج شاخه ای ارتفاع لوستر: 80*40 سانتی متر قابلیت نصب 5 عدد لامپ. رنگ روی حباب: مات. ..
245,000تومان
لوستر حلزونی ابعاد لوستر (سانتی متر) 95*40 وزن 4 تا 6 کیلو گ..
210,000تومان
لوستر چهار شاخه ای ارتفاع لوستر: 70*40 سانتی متر قابلیت نصب 4 عدد لامپ. رنگ روی حباب: مات. ..
205,000تومان
لوستر چهار شاخه ای ارتفاع لوستر: 95*40 سانتی متر قابلیت نصب 4 عدد لامپ. رنگ روی حباب: مات. ..
220,000تومان
لوستر 4 شاخه ابعاد لوستر (سانتی متر) 95*40 وزن 4 تا 6 کیلو گ..
150,000تومان
لوستر تک شاخه ای ارتفاع لوستر: 60*16 سانتی متر قابلیت نصب 1 عدد لامپ. رنگ روی حباب: مات. ..
95,000تومان
لوستر تک شاخه ای عدسی ارتفاع لوستر: 65*35 سانتی متر قابلیت نصب 1 عدد لامپ. رنگ روی حباب: ما..
127,000تومان
لوستر تک شاخه ای عدسی ارتفاع لوستر: 70*35 سانتی متر قابلیت نصب 1 عدد لامپ. رنگ روی حباب: ما..
132,000تومان
لوستر تک شاخه ای ارتفاع لوستر: 55*12 سانتی متر قابلیت نصب 1 عدد لامپ. رنگ روی حباب: مات. ..
59,000تومان
لوستر تک شاخه ای ارتفاع لوستر: 55*16 سانتی متر قابلیت نصب 1 عدد لامپ. رنگ روی حباب: مات. ..
95,000تومان
لوستر تک شاخه ای ارتفاع لوستر: 55*16 سانتی متر قابلیت نصب 1 عدد لامپ. رنگ روی حباب: مات. ..
97,000تومان
لوستر تک شاخه ای ارتفاع لوستر: 55*20 سانتی متر قابلیت نصب 1 عدد لامپ. رنگ روی حباب: مات. ..
103,000تومان
لوستر تک شاخه ای ارتفاع لوستر: 55*20 سانتی متر قابلیت نصب 1 عدد لامپ. رنگ روی حباب: مات. ..
97,000تومان
لوستر تک شاخه ای ارتفاع لوستر: 60*25 سانتی متر قابلیت نصب 1 عدد لامپ. رنگ روی حباب: مات. ..
125,000تومان
لوستر تک شاخه ای ارتفاع لوستر: 60*25 سانتی متر قابلیت نصب 1 عدد لامپ. رنگ روی حباب: مات. ..
105,000تومان
لوستر تک شاخه ای ارتفاع لوستر: 75*32 سانتی متر قابلیت نصب 1 عدد لامپ. رنگ روی حباب: مات. ..
164,000تومان
لوستر تک شاخه ای ارتفاع لوستر: 60*30 سانتی متر قابلیت نصب 1 عدد لامپ. رنگ روی حباب: مات. ..
138,000تومان
لوستر یک شاخه ای ارتفاع لوستر: 60*20 سانتی متر قابلیت نصب 1 عدد لامپ. رنگ روی حباب: مات. ..
112,000تومان
لوستر یک شاخه ای ارتفاع لوستر: 65*32 سانتی متر قابلیت نصب 1 عدد لامپ. رنگ روی حباب: مات. ..
140,000تومان
لوستر تک شاخه ای ارتفاع لوستر: 50*12 سانتی متر قابلیت نصب 1 عدد لامپ. رنگ روی حباب: مات. ..
67,000تومان
لوستر تک شاخه ای ارتفاع لوستر: 60*16 سانتی متر قابلیت نصب 1 عدد لامپ. رنگ روی حباب: مات. ..
72,000تومان
لوستر تک شاخه ای ارتفاع لوستر: 70*25 سانتی متر قابلیت نصب 1 عدد لامپ. رنگ روی حباب: مات. ..
100,000تومان
لوستر تک شاخه ای ارتفاع لوستر: 75*30 سانتی متر قابلیت نصب 1 عدد لامپ. رنگ روی حباب: مات. ..
125,000تومان
لوستر آویز یک شاخه ارتفاع لوستر: 64*20 سانتی متر قابلیت نصب 1 عدد لامپ. رنگ روی حباب: مات. ..
85,000تومان
لوستر برنزی تعداد شاخه های لوستر: 6 شاخه قیمت 6 شاخه ای: 970 هزار تومان | قیمت 8 شاخه ای: 1.35..
0تومان
مبنی بر 1 نظر
لوستر برنزی تعداد شاخه های لوستر: 8 شاخه قیمت 6 شاخه ای: 1.320.000 هزار تومان | قیمت 8 شاخه ای..
0تومان
لوستر برنزی قیمت 6 شاخه ای: 1.320.000 هزار تومان | قیمت 8 شاخه ای: 1.850.000 هزار تومان ارتفاع..
0تومان
لوستر برنزی کریستالی ارتفاع لوستر: 72 سانتی متر قطر لوستر: 70 سانتی متر وزن: 9.5 کلیوگرم ..
0تومان
لوستر برنزی تعداد شاخه های لوستر: 6 شاخه ارتفاع لوستر: 73 سانتی متر قطر لوستر: 71 سانتی متر..
0تومان
لوستر برنزی تعداد شاخه های لوستر: 6 شاخه ارتفاع لوستر: 82 سانتی متر قطر لوستر: 74 سانتی متر..
0تومان
لوستر برنزی تعداد شاخه های لوستر: 6 شاخه ارتفاع لوستر: 73 سانتی متر قطر لوستر: 71 سانتی متر..
0تومان
مبنی بر 2 نظر
لوستر برنزی تعداد شاخه های لوستر: 6 شاخه قیمت 6 شاخه ای: 950 هزار تومان | قیمت 8 شاخه ای: 1.20..
0تومان
لوستر برنزی تعداد طبقه لوستر: 3 طبقه ارتفاع لوستر: 180 سانتی متر قطر لوستر: 97 سانتی متر ..
0تومان
لوستر برنزی تعداد شاخه های لوستر: 6 شاخه ارتفاع لوستر: 84 سانتی متر قطر لوستر: 65 سانتی متر..
0تومان
لوستر برنزی تعداد شاخه های لوستر: - ارتفاع لوستر: 90 سانتی متر قطر لوستر: 105 سانتی متر ..
0تومان
مبنی بر 1 نظر
لوستر برنزی تعداد شاخه های لوستر: - ارتفاع لوستر: 82 سانتی متر قطر لوستر: 78 سانتی متر و..
0تومان
لوستر برنزی تعداد شاخه های لوستر: 6 شاخه ارتفاع لوستر: 69 سانتی متر قطر لوستر: 67 سانتی متر..
0تومان
لوستر برنزی تعداد شاخه های لوستر: 6 شاخه ارتفاع لوستر: 84 سانتی متر قطر لوستر: 65 سانتی متر..
0تومان
مبنی بر 2 نظر
لوستر برنزی تعداد شاخه های لوستر: 6 شاخه ارتفاع لوستر: 90 سانتی متر قطر لوستر: 105 سانتی مت..
0تومان
لوستر برنزی تعداد شاخه های لوستر: 6 شاخه ارتفاع لوستر: 87 سانتی متر قطر لوستر: 85 سانتی متر..
0تومان
مبنی بر 1 نظر
لوستر 3 شاخه ابعاد لوستر (سانتی متر) 80*50 وزن 4 تا 6 کیلو گ..
255,000تومان
لوستر سه شعله لب چین ارتفاع لوستر: 80*50 سانتی متر قابلیت نصب 3 عدد لامپ. رنگ روی حباب: مات..
200,000تومان
..
0تومان
لوستر 5 شاخه ابعاد لوستر (سانتی متر) 85*60 وزن 4 تا 6 کیلو گ..
450,000تومان
لوستر پنج شعله ارتفاع لوستر: 80*50 سانتی متر قابلیت نصب 5 عدد لامپ. رنگ روی حباب: مات. ق..
315,000تومان
لوستر گره چینی ارتفاع لوستر: 55 سانتی متر تعداد لامپ: 1 عدد جنس چوب: چنار جنس چوب زیر و ..
0تومان
لوستر گره چینی ارتفاع لوستر: 55 سانتی متر تعداد لامپ: 1 عدد جنس چوب: چنار جنس چوب زیر و ..
4,000,000تومان